×

Lưu ý

Lack of access rights - File 'http:/images.giaoducthoidai.vn/public/cuonglv/2021-07-29/tap-huanbac-kan.jpg'

 

Các địa phương đã công bố danh mục sách giáo khoa lớp 2 và 6 theo chương trình mới. Công việc tiếp theo là thống kê số lượng để in ấn, tổ chức lớp bồi dưỡng cho GV và cán bộ quản lý.