15h ngày 30/9/2021, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ tổ chức toạ đàm phòng chống tham nhũng cho tất cả cán bộ giáo viên..