bấm vào đây để đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm học 2023-2024

>>>> link tải mẫu đơn xin nhập học lớp 1 năm học 2023-2024

>>>>link tải kế hoạch tuyển sinh hoặc xem bên dưới

kế hoạch tuyển sinh

 

Ngày 1/6 năm 2022, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ gửi các file kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023, mẫu đơn nhập học và các mẫu xác nhận:

Hệ thống tuyển sinh đầu cấp của Sở giáo dục Tiền Giang

 

  • Phụ huynh học sinh có thể nộp trực tuyến mà không cần đến trường nộp hồ sơ, tuy nhiên cần chụp đầy đủ các giấy tờ theo quy định.
  • Phụ huynh có thể tra cứu / theo dõi / nhận thông báo về trạng thái của hồ sơ trên ứng dụng vnEdu Connect bằng cách đăng nhập theo số điện thoại đã đăng ký trên hồ sơ. Phụ huynh có thể tải app tuyển sinh trên điện thoại.
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT - 2 BUỔI/NGÀY-Năm học 2021-2022