- Tác phẩm dự thi là những câu chuyện có thật, sinh động về tấm gương thầy, cô giáo gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu; về tấm gương nhà giáo vượt khó phấn đấu vươn lên, tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thi đua “Dạy tốt – Học tốt” và “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; về tấm gương hy sinh thầm lặng, tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử cao đẹp; về tài năng, sự cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với ngành GDĐT nói chung và GDĐT Tiền Giang nói riêng.

- Đối tượng tham gia: Công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và học sinh trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian:

+ Vòng sơ khảo từ ngày 02 tháng 01 năm 2021 đế ngày 30 tháng 6 năm 2021.
+ Vòng chung kết từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đế ngày 31 tháng 8 năm 2021.
+ Tổng kết và trao giải thưởng vào tháng 12 năm 2021