• Phụ huynh học sinh có thể nộp trực tuyến mà không cần đến trường nộp hồ sơ, tuy nhiên cần chụp đầy đủ các giấy tờ theo quy định.
  • Phụ huynh có thể tra cứu / theo dõi / nhận thông báo về trạng thái của hồ sơ trên ứng dụng vnEdu Connect bằng cách đăng nhập theo số điện thoại đã đăng ký trên hồ sơ. Phụ huynh có thể tải app tuyển sinh trên điện thoại.