Để chuẩn bị cho năm học mới 2024-225, ngày 10/6/2024 trường Tiểu học Nguyễn Huệ công khai lựa chọn sách giáo khoa năm học mới. 

Sách giáo khoa lớp 1,2,3,4,5 trường sử dụng bộ sách Chân trời sáng tạo - NXB: ĐH Sư phạm TP HCM

Riêng môn Tin học 3,4,5 sử dụng bộ sách Cùng khám phá - NXB: Đại học Huế 

Thông tin công khai bằng file văn bản có thể xem chi tiết tại đây

Bản đồ