Trường Tiểu học Nguyễn Huệ xin giới thiệu với Quý thầy cô, học sinh và phụ huynh một số video "Chương trình hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe phòng chống dịch Covid 19":

Vui lòng chọn link bên dưới để xem video! Trân trọng cám ơn!

Video Số 01: Chương trình hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe phòng chống dịch Covid 19

Video Số 02: Chương trình hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe phòng chống dịch Covid 19

Video số 03: Chương trình hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe phòng chống dịch Covid 19

Video số 04: Chương trình hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe phòng chống dịch Covid 19

Video số 05: Chương trình hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe phòng chống dịch Covid 19

Bản đồ