Sách Hoạt động trải nghiệm 1 thuộc bộ sách "Chân trời sáng tạo" của NXB Giáo dục Việt Nam cân đối kênh chữ và kênh hình phù hợp với lứa tuổi lớp 1; Có biểu tượng dễ thương, mới lạ và ý nghĩa....

Hoạt động trải nghiệm: gồm Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp, Hoạt động theo chủ đề, Hoạt động câu lạc bộ… là hoạt động giáo dục bắt buộc được quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông, ban hành tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đây là quan điểm rất tích cực và tiến bộ, cho thấy mối quan tâm đúng đắn đến các mảng hoạt động diễn ra thường xuyên và có ảnh hưởng lớn đến học sinh (HS) trong sinh hoạt học đường, nhưng trước đây chưa được lưu tâm đúng mức.

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo mong muốn giới thiệu các hoạt động mang tính trải nghiệm cho HS, giúp các em phát hiện, bồi dưỡng, phát triển được các phẩm chất quan trọng và năng lực cần thiết trong học tập, cuộc sống, nghề nghiệp tương lai, đồng thời có được niềm hứng khởi, động lực tích cực và tự tin trong học tập.

Cấu trúc nội dung sách Hoạt động trải nghiệm 1

Hoạt động trải nghiệm 1 gồm 8 chủ đề. Mỗi chủ đề bắt đầu với mục tiêu để định hướng và được phân chia thành các tuần. Mỗi tuần gồm: Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt theo chủ đề và Sinh hoạt lớp. Sinh hoạt dã ngoại được tích hợp trong các hoạt động theo chủ đề.

Sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp gắn kết với chủ đề hoặc chủ điểm tháng. Sinh hoạt theo chủ đề đóng vai trò quan trọng – như nguồn cung cấp chất liệu cho các sinh hoạt khác. Tuy nhiên, mỗi chủ đề của sách sắp xếp sinh hoạt dưới cờ đầu tiên, rồi đến hoạt động theo chủ đề, và cuối cùng là sinh hoạt lớp, tựa như nhịp sinh hoạt quen thuộc của HS trong một tuần lễ tại trường lớp.

Mỗi chủ đề trong sách không chỉ tập trung vào một yêu cầu cần đạt trong khung chương trình đã ban hành mà có sự giao thoa, tích hợp giữa các yêu cầu cần đạt, sao cho vẫn bảo đảm tỉ lệ nội dung/ thời gian được quy định theo khung chương trình.

Mỗi bài trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 1 được cấu trúc dựa theo mô hình 5E: Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Mở rộng và Đánh giá.

 

Cấu trúc bài theo mô hình này rất ích lợi vì: Dựa vào mô hình 5E rất hiệu quả (đã được thực tế và nghiên cứu chỉ ra); Theo sát khung giáo án 5E nên khi cần, thầy cô dễ dàng sử dụng sách để tổ chức ngay hoạt động cho HS mà không cần mất thời gian soạn.

Những đặc trưng nổi bật của sách Hoạt động trải nghiệm 1

Sách cân đối kênh chữ và kênh hình phù hợp với lứa tuổi lớp 1. Có biểu tượng dễ thương, mới lạ và ý nghĩa cho mỗi bước trong mỗi bài cũng như cho các phần sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp.

Chú ý đến các hoạt động nhóm để giúp HS khả năng giao tiếp, hợp tác, làm việc nhóm hiệu quả. Qua đó còn giúp HS thực hành những phẩm chất nền tảng.

Mức độ phức tạp trong các hoạt động tăng dần theo chủ đề, phù hợp và giúp HS phát triển dần năng lực theo độ tuổi của các em.

Báo Giáo dục thời đại